Lịch sử hình thành


Năm 2018 đánh dấu 15 năm phát triển bền vững, Khang Visual Communication tự hào là một trong những Nhà cung cấp thuộc nhóm hàng đầu của Việt Nam.


Xem thêm
khanggroup_slide_2_tamnhin

Tầm nhìn – sứ mệnh


TRỞ THÀNH MỘT NHÀ CUNG CẤP TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM...


Xem thêm
nangluc

Năng lực thực hiện


Giá trị văn hoá doanh nghiệp là tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết từ mỗi một cá nhân tạo nên một tập thể lớn mạnh. Sự gắn kết hỗ trợ của các bộ phận xây dựng nên một hệ thống đội ngũ chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo..


Xem thêm
Sample text Sample text Sample text Sample text