CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ. Sử dụng công nghệ Nhật Bản Aseptic, hoạt động thân thiện với môi trường
Kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, luôn không ngừng cải tiến và sáng tạo các giá trị mới.